Slovenské národné povstanie

Monografia uznávaného ústavného právnika, politológa a publicistu sleduje politické súvislosti postavenia Slovenska od vypuknutia SNP až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Približuje, analyzuje a hodnotí dokumenty a udalosti, ktoré sa týkali prípravy, vzniku a priebehu SNP a tiež počas ralizácie jeho mocensko-politického a najmä štátoprávneho odkazu až do vzniku Slovenskej republiky. Obsahuje rozsiahly komentovaný súbor právnych dokumentov, ktoré objasňujú závery prezentované v diele.

Autor: Jaroslav Chovanec
Vyd. značka: Matica Slovenská
Počet strán: 308
Väzba: Knihy viazané
Rok vydania: 2019 

11,60 € 12,90 €