Biochémia pre študentov všeobecného lekárstva

Text je štruktúrovaný veľmi dôsledne na podkapitoly so zameraním na zrozumiteľnosť a štruktúru obsahu a na využitie v klinickej praxi:
• Úvod
• Biochemické princípy
• Klinický kontext
• Zapamätajte si
• Uvedomte si
Súčasťou sú aj marginálie - upozorňujúce na "ťažisko" informácie.

Autor: Kolektív autorov
Vyd. značka: Raabe SK
Počet strán: 206
Väzba: Paperback
Rok vydania: 2021 

23,25 € 25,00 €